Işıklar Paper Sack
   
rte         rte
 
 
 
 
Hakkımızda
 
 
 
Vizyon-Misyon
 
 
 
Kalite Politikası
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 
 
 
Çevre Politikası
 
 
 
Işıklar'dan Haberler
 
 
 

Çevre Politikası  

Çevre Politikası

Işıklar Ambalaj olarak yeşil bir Dünyanın değerini ve önemini çok iyi anlıyoruz, ve iş Dünyasının şartları içinde çevreyi korumak ve Dünya’yı daha yeşil kılmak için elimizden geleni yapmaya kendimizi adıyoruz. Bu çerçevede Çevre Politikamızı aşağıdaki taahhüd ve uygulamalarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz.

tik2Daha yeşil bir Dünya oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak;

tik2Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara, yerel çevre kural ve yönetmeliklerine uyarak çevrenin korunması konusuna hassasiyet göstererek yürütmek;

tik2Çevre dostu ürünlerimizi mümkün olduğunca yenilenebilir ve çevre dostu hammadde ve enerji kullanarak üretmek;

tik2Doğal kaynakları etkin bir şekilde tüketmek, üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gaz ve atıksuları en aza indirmek ve arıtmak;
tik2Faaliyetlerimiz sürekli olarak Dünyaca tanınmış kuruluşlar tarafından Çevre Yönetim Sistemi konusunda akredite olarak sürdürmek;

tik2Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek;

tik2Çalışanlarımızı bu konuda eğitmek, çevre koruma bilinçlerini arttırmak amacıyla gerekli maddi ve benzeri kaynakları ayırmak;

tik2Tedarikçilerimiz ve bize iş yapan firmalardan da Çevre Politikamıza uymalarını ve saygı göstermelerini beklemek;

tik2Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak. 
 
 
Anasayfa İletişim Site Haritası

Atak Teknoloji